Plavé Vozokany č.115 , Plavé Vozokany, 036/7720 160

Obec Plavé Vozokany

dátum pridania: 06.11.14-10:47

Obec Plavé Vozokany leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na východnom okraji Pohronskej pahorkatiny medzi riečkou Žitavou a riekou Hron. Z územno-právneho hľadiska sa obec nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, juhozápadne od okresného mesta Levice a západne od mestečka Želiezovce.

Obec Plavé Vozokany

K obci Plavé Vozokany patrí i obecná časť Medvecká. V súčasnosti má obec 980 obyvateľov a je členom Mikroregiónu Laurentius, ktorý funguje od roku 2003. Okrem Plavých Vozokan doňho patria obce Tekovské Lužany, Čaka a Málaš. V obci Plavé Vozokany funguje základná škola a najmladší obyvatelia navštevujú materskú školu.

obec plavé vozokany

Približne jedna desatina obyvateľov obce žije v miestnej časti Medvecké. Aj tu je zriadená materská škola. Poľnohospodárske prostredie je spestrené remízkami, vinohradmi a lesíkmi bohatými na drobnú zver. Dva potoky Kvetnianka a Vozokanka sa v katastri vlievajú do vodnej nádrže, ktorá slúži aj ako rybník s rozlohou 24 ha a možnosťou rybolovu.

obec plavé vozokanyobec plavé vozokany

V blízkosti obce (12 km) sa nachádza termálne kúpalisko Podhájska, termálne kúpalisko Santovka (25 km), kúpalisko Margita-Ilona (25 km). V oblasti športu obci dlhé roky dominuje futbal s novým športovým areálom, v minulosti i hokej a stolný tenis.

Obec Plavé Vozokany - história

Prvá písomná zmienka o obci Plavé Vozokany je z roku 1327, keď obec patrila pod Ostrihomské arcibiskupstvo. Jej súčasťou boli i osady Arma a Silvakez. Od nepamäti je obec poľnohospodárskou usadlosťou, známe je osídlenie z laténskeho a rímsko-barbarského obdobia. V 14. storočí bola majetkom podžupana Fako de Legényi. Jej prvé názvy boli Horná a Dolná Leveled', Erdewswezekyn - Lesné Vozokany. V neskoršom období prešla do majetku Huňadiovcov, v 18. storočí do majetku Erdédyovcov.

obec plavé vozokany

V 17. až 19. storočí obec prežívala hospodársky rozmach, mala až štyri mlyny. V roku 1620 bola založená evanjelická škola, prvým učiteľom bol Ján Laurenti - Laurentius. Predtolerančný drevený kostol zničil požiar, terajší evanjelický kostol evanjelici začali stavať v roku 1782. V tomto období sa obec hlavne vďaka poľnohospodárstvu výrazne rozmohla. V tomto období pracovali v obci 2 mlyny, 7 železiarov - kováčov. Kostol bol dostavaný spolu s farou v roku 1785 a veža pristavená v roku 1837. Obecná evanjelická malotriedna škola bola založená v roku 1933. Významnou pamiatkou okrem kostola je obecný pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny.

Obec Plavé Vozokany - šport

V obci Plavé Vozokany sa nachádza aj futbalové ihrisko, ktoré je aktívne využívané aj miestnym futbalovým klubom. Jednou z väčších udalostí ktoré sa tu uskutočnili bola napríklad oslava 60. výročia organizovaného futbalu v obci.

obec plavé vozokanyobec plavé vozokany

Futbalový tím obce Plavé Vozokany sa pravidelne zúčastňuje aj oblastných majstrovstiev. Aktuáln výsledky a tabuľku zápasov môžete nájsť na stránke obce.

Obec Plavé Vozokany - kultúrne podujatia

Pre obec Plavé Vozokany sú charateristické mnohé kultúrne podujatia navštevované aj obyvateľmi neďalekých obcí. Starší obyvatelia sa snažia mladej generácií priblížiť život z nedávnej minulosti prezentáciou prác páračiek, priadok či čistiačok kukurice. Vysokej návštevnosti sa tešil aj program s názvom Spoznajme minulosť a súčasnosť našej obce. Galériu fotografií z rôznych podujatí obce nájdete na obecnej webovej stránke.

obec plavé vozokanyobec plavé vozokany 

 

Obec Plavé Vozokany

Obecný úrad Plavé Vozokany
Číslo: 115
PSČ: 935 69

Tel.: 036 7720 180
Mob.: 0915 767 454
Fax: 036 7720 161
E-mail: plave.vozokany@stonline.sk
plave.vozokany@nextra.sk

www.obecplavevozokany.sk
 

 


Media galéria