hľadať

Profily osobností


viac osobností 
Zaujalo nás

viac  
Užitočné linky

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek) 


nie sú údaje

CITY TREES - arboristika, ošetrovanie a rez stromov, výrub stromov pre Vás

dátum pridania: 15.03.18-11:52

Krásne parky, záhrady i stromy s vlastným príbehom nám robia radosť a spríjemňujú život. Treba ich však permanentne udržiavať, aby boli vždy zdravé a nestala sa z nich rozrastená džungľa. Občas nastane situácia, keď je potrebné urobiť zásah. A práve preto sa môžete spoľahnúť na nás v CITY TREES. My vám zabezpečíme certifikovaného arboristu, ktorý sa postará, aby všetky stromy boli aj po zákroku plné života. Tak nečakajte a využite naše služby už dnes.

ARBORISTIKA - STAROSTLIVOSŤ O STROMY

Citytrees je firma špecializujúca sa výhradne na arboristiku - komplexná starostlivosť o stromy v urbanizovanom prostredí od výsadby, presádzania, cez ošetrovanie stromov až po výrub stromov. Vzhľadom k relatívne úzkej špecializácii disponujeme profesionálnym vybavením, znalosťami a zručnosťami zameranými na náš odbor, v ktorom sa neustále vzdelávame na školeniach, seminároch, workshopoch a odbornou literatúrou doma i v zahraničí.

Starostlivosť o všetky druhy stromov, staré i nové - pomôžeme Vám udržať Vaše stromy zdravé a zelené

Arboristika je odbor profesionálnej starostlivosti o stromy, ktoré rastú mimo les, od výsadby až po ich bezpečný výrub. Poskytujeme odborné poradenstvo, posudzovanie zdravotného stavu stromov vizuálnou kontrolou a vieme zabezpečiť aj prístrojové vyšetrenie. Navrhujeme, realizujeme arboristické zásahy a preventívne opatrenia tak, aby bola dosiahnutá čo najdlhšia životnosť stromov a zachovaná ich prevádzková bezpečnosť v danom prostredí. Každý rez je vo svojej podstate pre strom neprirodzené poranenie, ale z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti je vhodné ho rezom udržiavať.

OŠETROVANIE STROMOV

Hoci sa široká verejnosť často domnieva, že stromy môže rezať ktokoľvek, ide o odbornú prácu, pri ktorej musí skúsený pracovník zhodnotiť mnoho faktorov. Rez je vždy nutné prispôsobiť priamo pre konkrétneho jedinca a preto je nutné brať do úvahy druh stromu, fyziologický stav jedinca a jeho príčiny, statické pomery, kolonizáciu stromu drevokaznými hubami alebo hmyzom a pod., na základe čoho odborník stanoví rozsah a intenzitu zásahu. Pri neodborne vykonanom reze môže dôjsť k nenávratnému trvalému poškodeniu stromu alebo jeho destabilizácii a následnému pádu. A preto ponúkame:

  • výchovný rez - Tento rez sa robí v prvých rokoch po výsadbe na trvalé stanovisko a dáva predpoklad na vytvorenie zdravej a stabilnej štruktúry koruny v období dospelosti.

  • zdravotný rez - Pri zdravotnom reze sa odstraňujú vysýchajúce a suché konáre, mechanicky poškodené a zlomené konáre so zníženou vitalitou, konáre napadnuté patogénmi a škodcami, kodominantné výhony, krížiace sa alebo nevhodne vrastajúce do koruny.

  • bezpečnostný rez - Cieľom tohto rezu je zabezpečiť aktuálnu prevádzkovú bezpečnosť koruny stromov, pri ktorom sa odstraňujú konáre suché, poškodené, nalomené či zlomené voľne visiace v korunách stromu.

  • redukčný rez - Používa sa v prípadoch stromov rastúcich v blízkosti domov, dopravných značiek, nadzemných elektrických vedení alebo verejného osvetlenia a ďaľšie dôvody.

VÝRUB STROMOV

Výrub stromu je rizikovou činnosťou a preto je dôležité vykonať ho odborne a bezpečne. Výrub stromov vykonávame v blízkosti domov, na cintorínoch, pozdĺž komunikácií a na miestach, kde hrozí škoda na zdraví, živote a majetku. Pri týchto prácach využívame špeciálne lanové techniky a technológie na spúšťanie po častiach asanovaného stromu bezpečne na zem.

VÝSADBA STROMOV

Dobre vykonaná výsadba a kvalitná povýsadbová starostlivosť je predpokladom minimalizácie nákladov na starostlivosť u dospelích jedincov a zvýšenie ich prevádzkovej bezpečnosti v ďalších rokoch. Pomáhame aj pri výbere vhodnej dreviny na výsadbu.

ISTENIE KORÚN STROMOV

Jedno z najvýznamnejších preventívnych opatrení na stabilizáciu koruny, ktorá zabraňuje rozlomeniu stromu či pádu konárov. Medzi najčastejšie dôvody patria rastové defekty, mechanické poškodenie, infekcie a iné dôvody. Bezpečnostná väzba sa vyberá a inštaluje pre každý strom individuálne, podľa rozsahu poškodenia. Inštalácia býva často spojená aj s redukciou koruny pre zlepšenie statických pomerov. A preto rámci istenia korún stromov realizujeme:

  • dynamické väzby - Inštalujú sa syntetické laná, ktoré tlmia výkyvy kostrových konárov, konárov stromu vo vetre a zabraňujú tak ich extrémnemu namáhaniu a rozlomeniu koruny stromu.

  • statické väzby - Používajú sa pri zaistení korún výrazne staticky oslabených prasklinami, dutinami alebo s výrazne poškodeným drevom vyskytujúcim sa najmä v miestach vetvenia.

ODVOZ DREVNEJ HMOTY

V rámci našich ponúkaných služieb realizujeme aj odvoz nadbytočných konárov a iných odrezkov zo stromov.

Garancia kvality poskytovaných služieb

Sme členmi a akreditovaní arboristi ISA Slovensko a držiteľmi platného certifikátu ETW - European Tree Worker - celoeurópsky uznávaného osvedčenia, ktorý garantuje vysokú úroveň kvalifikácie v odbore arboristika.

Nechajte starosti s komplexnou starostlivosťou o Vaše stromy na nás.

 

CITY TREES

Križovatka 913/9, 96901 Banská Štiavnica

0904 842 323

info@citytrees.sk

www.citytrees.sk
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!