č. 14, Málaš, 036/772 91 21

Obec Málaš

dátum pridania: 05.11.14-15:58

Málaš leží na východnom úpätí Pohronskej pahorkatiny v doline a na terasách potoka Nýrica. Stred obce leží v nadmorskej výške 156 m n. m., chotár 150 – 169 m n. m. Odlesnený rovinný chotár tvoria treťohorné vápnité íly a piesky pokryté hrubou vrstvou spraše. Na terasách sú černozemné, v doline lužné pôdy. Obec Leží 26 km od Levíc a 32 km od Nových Zámkov.

Obec Málaš - história

Obec je písomne doložená od roku 1156 ako Malos, neskôr Malas, Malos (1274), Malws (1286), Kydymalusy (1297), Malus, Malas, Puzta Malas (1303), Mendscenthmalasa (1327), Welky Malasa (1773), Málaš (1920). Obec Málaš po svojom vzniku patrila ostrihomskému arcidiakonátu. Koncom 13. storočia a začiatkom 14. storočia sú listinne doložené tri lokality tohto názvu, z ktorých jedna (Kydymalusy) patrila ostrihomskému arcibiskupovi a dve ( Puzta Malas, Mendscenthmalasa) boli zemianske. V roku 1535 sa spomínajú dve obce. Veľký Málaš, ktorý patril zemanom z Málaša a Kálnej a Malý Málaš – úplne opustený. Neskoršie patrila obec viacerým rodinám. V roku 1601 mala 18 domov, v roku 1720 mala 14 daňovníkov, v obci bola krčma a výsek mäsa, v roku 1828 mala 61 domov a 397 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po roku 1918 pracovali väčšinou ako poľnohospodárski robotníci. V roku 1920 zničil požiar likérku. V roku 1930 bol v obci úspešný štrajk robotníkov. V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. ŠM bol založený v roku 1948, JRD v roku 1956.

Obec MálašObec Málaš

Obec Málaš - samospráva

Starostom obce je Karol Streda, zástupcom starostu je Ing. Viliam Lepóni a obecné zastupiteľstvo tvorí 7 poslancov. Hlavným kontrolórom obce je Ing. Alexander Kučerka.

Obec Málaš - občianska vybavenosť

V obci na nachádza plná občianska a technická vybavenosť:

  • Predajňa potravinárskeho tovaru

  • Pohostinské odbytové stredisko

  • Ihrisko pre futbal (okrem školských)

  • Knižnica

  • Pošta

  • Komunálny odpad

  • Materská škola

  • Pamiatky

Obec MálašObec Málaš 

Obec Málaš - kultúrne pamiatky

Obec Málaš sa môže sa môže popýšiť klasicistickou kúriou zo začiatku 19. storočia, neoklasicistiskou kúriou z polovice 19. storočia a neogotickým rímskokatolíckym kostolom z roku 1907 postavený na mieste pôvodného gotického chrámu. V obci sa nachádza rímskokatolícka kaplnka Panny Márie Nanebovzatej z roku 1875.

Obec MálašObec Málaš
Obec MálašObec Málaš

Obec Málaš - družobná spolupráca

V roku 2010 uzavrela obec Málaš družobnú spoluprácu s maďarskou obcou Nőtincs, a tak udržiavajú dlhoročnú priateľskú atmosféru a návštevy svojich obyvateľov.

Obec Málaš

Obec Málaš - materská škola

Materská škola v obci Maláš poskytuje základné a vzdelanie tým najmenším. Deti spolu so svojimi pedagógmi pripravujú rôzne akcie zamerané na zdravý životný štýl, tiež oslavy týkajúce sa Vianoc, Veľkej noci a pod. Pre obyvateľov organizujú spoločenské akcie na Deň matiek či Deň seniorov.

Obec MálašObec Málaš
Obec MálašObec Málaš

Obec Málaš

Obecný úrad Málaš

Málaš č.14, 935 67, Málaš

Tel./Fax: 0/36 772 91 21

E-mail: info@malas.sk

www.malas.sk

 

 

 

 

 


Media galéria