ERAZMUS - „Kariéra v umení“

dátum: 17.08.22-18:00

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika v Leviciach sa zapojila do projektu Erasmus+ „Kariéra v umení“. Od októbra 2014 sa  projektový tím zložený z učiteľov a študentov školy vrhol do projektovej práce.

„Tvorba umenia je čarovný a úžasný proces a kto tvorí v nejakej oblasti umenia, mal by mať z tvorby predovšetkým radosť.“ Touto myšlienkou boli inšpirovaní učitelia šiestich krajín, keď spoločne tvorili prihlášku k projektu Erasmus+, kľúčová akcia KA2 s názvom „Kariéra v umení“.
Projekt bol na radosť všetkých zapojených účastníkov– z Poľska, Belgicka, Rumunska, Slovinska, Turecka a Slovenska – vo výberovom konaní úspešný a od septembra 2014 odštartoval na šiestich školách prevažne umeleckého zamerania činorodú tvorivú činnosť. Umenie je totiž pre tento projekt spoločným, ba priam absolútnym menovateľom.
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika v Leviciach sa stala jednou zo zapojených školských inštitúcií a projektový tím zložený z učiteľov a študentov školy sa vrhol do projektovej práce. Od októbra 2014 začala skupina 22 študentov pod vedením odborných učiteliek Andrey Ráchelovej, Melindy Šteinerovej a Silvie Mrázikovej tvoriť návrhy loga pre projekt. V novembri 2014 sa konalo 1. nadnárodné stretnutie školských koordinátorov v poľskom meste Elblag. Delegáciu z našej školy tvorila koordinátorka projektu Jitka Pukšová a učiteľka anglického jazyka Veronika Lauková.
V decembri 2014 sa uskutočnilo školské a vzápätí aj medzinárodné kolo súťaže v tvorbe projektového loga. V školskom kole zvíťazili logá, ktoré vytvorili Viliam Lavička a Peter Minárik, študenti 3. ročníka študijného odboru propagačná grafika.
Tie následne školu reprezentovali na medzinárodnej úrovni. V medzinárodnom hlasovaní nakoniec zvíťazilo logo navrhnuté študentom z Belgicka Lucom Davidsom.
Medzitým už ďalšia projektová skupina 19 študentov pod vedením Oľgy Tóthovej a Melindy Šteinerovej začala pracovať na príprave podkladov pre sedemjazyčný obrázkový slovník z oblasti umenia. Študenti navrhovali pojmy z oblasti propagačnej grafiky, multimédií a umeleckého marketingu, prekladali slovíčka a tvorili k pojmom obrázky a piktogramy – buď ručnou kresbou, alebo maľbou, či počítačovou grafikou.
Túto úlohu splnili do konca januára 2015 a v súčasnosti poľskí študenti slovník kompletizujú a do konca školského roka bude každá škola realizovať jeho tlač a distribúciu. Uplatní sa ako vynikajúca pomôcka na hodinách anglického jazyka, v príprave na maturitné skúšky a v rámci zdokonaľovania odborného vyjadrovania študentov.

V mesiacoch január a február 2015 iná projektová skupina študentov študijného odboru fotografický dizajn pod vedením Petra Drmlíka pripravovala ďalšiu ťažkú projektovú úlohu – tvorbu krátkeho filmu: interview s regionálnym umelcom. Študenti Matej Chren, Ľuboš Brunczvik a Rebeka Palacková si vybrali známeho a nimi obľúbeného umelca a tiež učiteľa odborných predmetov Juraja Kovácsa. S jeho súhlasom o ňom natočili netradičný portrét s názvom Portrét mladého umelca – James Joyce.
Film prezentujúci myšlienky projektu autori zaslali aj do súťaže CINEAMA, kde získal v krajskom kole 1. miesto.

Ďalšou tvorivou úlohou bola tvorba kalendára na rok 2015, ktorý propaguje hlavné ciele a úlohy projektu. Kalendár vytvoril študent 3. ročníka Peter Minárik.
Týždeň od 9. 3. 2015 do 13. 3. 2015 bol prvým projektovým medzníkom v projekte Erasmus+ „Kariéra v umení“. V uvedenom termíne sa totiž konala prvá krátkodobá mobilita študentov a učiteľov v poľskom meste Elblag neďaleko Gdaňska. Zúčastnili sa jej učiteľky Veronika Lauková, Andrea Ráchelová a študentky 3. ročníka Patrícia Cigáňová, Veronika Matečková, Nina Poláková a Natália Zambojová. Týždeň v hostiteľských rodinách a v partnerskej škole Liceum Plastyczne v Gronowe Górnym strávili veľmi aktívne. Okrem spoznávania kultúrnych pamätihodností oblasti Gdaňska a Elblagu sa zúčastňovali najmä tvorivých workshopov v škole, ktorá má tiež umelecké zameranie. Spolu so svojimi medzinárodnými priateľmi z Poľska, Belgicka, Rumunska, Slovinska a Turecka tvorili 3D animácie loga v programe 3D Max, zúčastnili sa realizácie sieťotlače loga na bavlnené tašky, podieľali sa na workshopoch z fotografie. Dôkazom ich novonadobudnutých praktických skúseností je aj získanie certifikátu Europass Mobility. Okrem odborných skúseností boli pre naše študentky vysoko hodnotné najmä jazykové skúsenosti, a to v anglickom a poľskom jazyku. Keďže boli ubytované v poľských rodinách, získali aj obraz o bežnom živote poľskej rodiny a poľského študenta, ktorého štúdium má podobné, teda umelecké, zameranie. Projekt Erasmus+ dal našim študentkám a učiteľkám opäť úžasnú možnosť rozšíriť svoje životné skúsenosti a rozhľad.
Koncom apríla sa koordinátorka projektu Jitka Pukšová a učiteľ anglického jazyka Peter Izsóff zúčastnili 2. nadnárodného stretnutia v rumunskom meste Targu Jiu a pripravili medzinárodnými kolegami mobilitné stretnutie učiteľov a študentov, ktoré sa zrealizovalo od 10. 5. 2015 do 15. 5. 2015.

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika v Leviciach sa tak má stále na čo tešiť, žije projektom Erasmus+ a čakajú ju ešte ďalšie dva pekné roky na realizácii projektu.
Mgr. Jitka Pukšová