3. ročník športového podujatia „ Memoriál Imricha Karvaša“

dátum: 19.08.22-10:21

Komisia mestskej časti Kalinčiakovo srdečne pozýva širokú verejnosť na 3. ročník športového podujatia „ Memoriál Imricha Karvaša“ dňa 1. septembra 2015 (utorok) o 10,00 hod..

Súťažné kategórie (zvlášť ženy, zvlášť muži):
Predškolský vek – jazda kolobežkou 100 m, hod kriketkou na cieľ, beh na 50 m
Mladší školský vek - jazda na bicykli 200 m, hod kriketkou na cieľ, beh 100 m
Starší školský vek – jazda na bicykli 2 km, beh 500 m, streľba zo vzduchovky na cieľ, beh 500 m
Mládež a dospelí – jazda na bicykli 2 km, beh 500 m, streľba zo vzduchovky na cieľ, beh 800 m
Seniori – jazda na bicykli 2 km, beh 500 m, streľba zo vzduchovky na cieľ, beh 500 m

Miesto konania: Kalinčiakovo – cesta „poza družstvo“ (z Levíc na Margitu-Ilonu).

Štart a cieľ je umiestnený v zákrute pred areálom p. Petra Učníka.

Vyhodnotenie a pohostene bude v kaštieli.

Parkovanie v obci.

Určenie vekových kategórií:

  1. Predškolský vek: dieťa navštevujúce maximálne MŠ

  2. Mladší školský vek: žiak 1.- 4. ročníka ZŠ v šk. roku 2015/2016

  3. Starší školský vek: žiak 5. – 9. ročníka ZŠ v šk. roku 2015/2016

  4. Mládež: absolventi ZŠ, max. 20 rokov v deň súťaže

  5. Dospelí: 20 – 50 rokov max. 50 rokov v deň súťaže

  6. Seniori: nad 50 rokov

Prezentácia súťažiacich: Kaštieľ Kalinčiakovo od 9,15 hod, najneskôr pred štartom kategórie priamo pri štarte. Štart prvej kategórie o 10,00 hod. Pre lepší priebeh organizácie a prípravy pohostenia privítame, ak Vašu účasť vopred avizujete e-mailom na elena. krajkovicova@cvfm.sk, rsalinka@post.sk, či telefonicky 0903 434 287 p. Salinka, 0944 521 301 p. Krajkovičová, 0902 254 840 p. Capalajová.


Štartovné: zdarma

Súťažný poriadok: Od štartu po cieľ sa mieria čas (čistý čas). Štreľba, hod kriketkou: celkovo 5 striel do 4 cieľov. Za každý nezasiahnutý cieľ sa udeľuje 15 trestných sekúnd (max 4 x 15 sekúnd pri streľbe i hode). Výsledný čas je súčet čistého času a trestných sekúnd.

Vyhodnotenie: Súťažiaci s najlepšími výslednými časmi (po zohľadnení trestných minút) v jednotlivých kategóriách budú ocenení medailami a cenami. Všetci účastníci obdržia účastnícky list.

Upozornenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť súťažné disciplíny a dĺžky tratí. Cyklistické prilby sú povinné!

Poistenie: na vlastné náklady, každý účastník musí mať so sebou kartu poistenca. Na mieste konania športového podujatia bude zdravotník.

Stravovanie: súťažiaci majú zabezpečené občerstvenie i pohostenie

Predpokladaný záver: v závislosti od počtu súťažiacich