Cena za originálnu fotografiu pre mesto Levice

dátum: 19.08.22-09:07

V utorok 6. októbra 2015 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné ukončenie európskeho týždňa mobility a vyhodnotenie národnej súťaže zapojených samospráv, pričom medzi ocenenými je aj Mesto Levice.

Súťaž vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia pre všetky samosprávy na Slovensku, ktoré sa zapoja do kampane Európsky týždeň mobility. Hodnotené boli kategórie Aktívna samospráva, Originálna aktivita, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna tematická fotografia.

Víťazná fotografia bola vyhotovená počas podujatia na Námestí hrdinov a zobrazuje študentov Strednej umeleckej školy L. Bielika pri tvorbe výtvarnej práce s názvom Mobilita.